Marit Ness Kjeve

Gir deg veiledning innen følgende landbrukssaker: 

 

Administrasjon

 • Informasjon

Jordbruk – tilskuddsforvaltning

 • Drenering 
 • Gårdskart – endring av markslag
 • RMP – Regionalt miljøprogram
 • SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket – Forurensing

Miljøforvaltning

 • Avløpsslam
 • Klima – landbruk
 • Naturmangfoldloven
 • Ras/skred
 • Regionale miljøkrav
 • Vannmiljø
 • Vannområde Morsa og Øyeren

Prosjekter

 • Biogass
 • Fordrøyningsdammer
 • Fremmede arter
 • Jordhelse

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

 • Landbruk