Lars Wallerud

Kan gi deg veiledning innen følgende landbrukssaker: 

  • Kommunal skog
  • Landbruksveier
  • Skogfond
  • Hogst i marka

Nøkkelinformasjon

Avdelinger

  • Landbruk