Hilde Riddervold Enger

Gir deg veiledning innen følgende landbrukssaker: 

 

Jordbruk – tilskuddsforvaltning

 • Produksjonstilskudd
 • Erstatning ved produksjonssvikt
 • RMP – Regionalt miljøprogram
 • SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket – Forurensing

Lovsaker

 • Nydyrking
 • Deling av landbruks eiendom
 • Omdisponering dyrket mark

Miljøforvaltning

 • Regionale miljøkrav
 • Vannmiljø
 • Vannområde Glomma Sør
 • Naturmangfold

Prosjekter

 • Frukt og grønt / urbant landbruk

Annet

 • Gårdskart - endring av markslag

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

 • Landbruk