Finn Frøshaug

Gir deg veiledning innen følgende landbrukssaker: 

Jordbruk - tilskuddsforvaltning

 • Drenering
 • Gjødselkum/Silokum
 • Produksjonssvikt

Lovsaker

 • Boplikt
 • Byggesaker i LNF-områder (landbruk)
 • Konsesjon 
 • Omdisponering og deling
 • Egenerklæring om konsesjon

Næringsutvikling

 • Driftsbygninger på gårdstun – utbygging
 • Flisfyring/Bioenergi
 • Inn på tunet
 • Innovasjon Norge – søknader
 • Lokalmat landbruk
 • Turisme landbruk

Prosjekter

 • Frukt og grønt / bynært landbruk

Skog

 • Skogfond ØKS

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

 • Landbruk
 • Næring