Annica Svendsen

Gir deg veiledning innen følgende landbrukssaker: 

 

Administrasjon

 • Veterinærvakt

Jordbruk – tilskuddforvaltning

 • Avlingssvikt
 • Avløsning under sykdom
 • Produksjonstilskudd
 • RMP – Regionalt miljøprogram
 • SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket – Kulturlandskap
 • Tidligpensjon

Lovsaker

 • Boplikt
 • Driveplikt etter jordloven
 • Jordleieavtaler

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

 • Landbruk