Anne-Marit Næss

Kan gi deg veiledning innen følgende landbrukssaker: 

Jordbruk – tilskuddsforvaltning

  • Produksjonssvikt
  • Produksjonstilskudd

Lovsaker

  • Konsesjon
  • Driveplikt etter jordloven
  • Oppfylling
  • Omdisponering og deling
  • Gjødselvareforskriften
  • Byggesaker i LNF-områder (landbruk)

Annet

  • Smaken av Indre

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Landbruk