Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Vedtatt anskaffelsesstrategi for Indre Østfold kommune 2020-2023

Vedtatt anskaffelsesstrategi for Indre Østfold kommune 2020-2023

Indre Østfold kommunes anskaffelsesstrategi ble vedtatt av kommunestyret i juni 2020.

Både det politiske miljøet og lokalt næringsliv har vært involvert i prosessen og bidratt med innspill til strategiarbeidet. 

Anskaffelsesstrategien er et viktig virkemiddel for at kommunen skal nå sine overordnede mål.

Strategiske anskaffelser bidrar til effektivisering, skaper mer verdi for kommunens midler, reduserer risiko og sikrer gevinstrealisering. 

Indre Østfold kommune kjøper i 2020 varer og tjenester for rundt 900 millioner kroner. Avtalene som inngås er viktige både for kommunen, brukerne og leverandørene. Kommunen skal opptre som en profesjonell innkjøper og sørge for å få mest mulig verdiskapning for anvendte midler.

Hovedmål

For strategiperioden 2020-2023 er det etablert følgende hovedmål:

  1. Indre Østfold kommune skal bidra til effektiv tjenesteproduksjon gjennom bedre ressursutnyttelse  
  2. Indre Østfold kommune skal ta hensyn til miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn ved gjennomføring av anskaffelser
  3. Indre Østfold kommune skal øke modenheten og kompetansen på anskaffelser i hele organisasjonen
  4. Indre Østfold kommune skal digitalisere hele anskaffelsesprosessen og drive systematisk kontraktsoppfølging 
  5. Indre Østfold kommune skal bidra til leverandørutvikling

Du finner hele anskaffelsesstrategien her (PDF, 255 kB)

Seriøsitetskrav

Det har også blitt vedtatt særskilte seriøsitetskrav for bygg- og anleggskontrakter, som skal bidra til å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Det stilles blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort, krav til lønns- og arbeidsvilkår og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører.  

Seriøsitetsbestemmelsene kan du lese her (PDF, 292 kB)