TT-ordningen (tilrettelagt transporttjeneste) i Viken fylkeskommune

I løpet av 2020 blir det utarbeidet en ny TT-forskrift for Viken.

Når den trer i kraft 1. januar 2021, vil det kunne påvirke dine rettigheter og plikter for deg som bruker denne tjenesten. Du vil bli orientert i desember 2020 om hvordan dette vil få betydning for deg.

Frem til da er det ikke nødvendig for eksisterende brukere å sende inn ny søknad.