Tiltak mot luktproblemene i Vandugveien

For å redusere belastningen på ledningen i Vandugveien, er pumpehastigheten ved Riiser pumpestasjon satt ned.

Luktproblemene i Vandugveien oppstår blant annet på grunn av at avløpsledningen ned Brandsrudveien, der avløpsledningene fra Trøgstad og Hærland møtes, er overbelastet.

Ledningen har i utgangspunktet en kapasitet på 100 l/s (liter per sekund). Denne kapasiteten er i praksis noe lavere (80-90 l/s) på grunn av måten ledningen er lagt på (for eksempel bratte fall med plutselige utflatinger).

Målinger som kommunen har gjort viser at kummen i Brandsrudveien til tider tar imot en samlet mengde fra Hærland og Trøgstad på opptil 80 l/s. Grunnen til dette er en svært stor hastighet på pumpene ved Riiser pumpestasjon.

For å redusere belastningen på ledningen i Vandugveien, har pumpehastigheten ved Riiser blitt satt ned. Dette vil i teorien redusere belastningen på ledningen med 20%. Det vil si at avløpsledningen i Vandugveien teoretisk sett ikke lenger er overbelastet.

Kommunen installerer også en mengdemåler i Vandugveien for å passe på at ledningen ikke overbelastes.

Hvis luktproblemene fortsetter etter at ledningen ikke lenger er overbelastet, vil vi se nærmere på muligheten for å behandle avløpsvannet med kjemikalier før det ankommer Vandugveien. I tillegg kan eventuelt noe av avløpet ledes via en annen ledning for å redusere belastningen i Vandugveien ytterligere.

Hvis du bor i nærheten av Vandugveien og fremdeles opplever luktproblemer, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette til kommunen.