Spørsmål og svar om kommunale avgifter 1. kvartal

Kommunale avgifter for 1. termin (januar, februar og mars) og avregning vann og avløp for 2023 sendes ut i disse dager. Betalingsfristen er 20. april 2024.

Du som er registrert som mottakeren av fakturaen, kan se fakturaen under fanen «Min Side»

Renovasjonsgebyret kommer på egen faktura direkte fra Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR).
 
Her får du mer informasjon om de kommunale avgiftene.

Vann og avløp

Renovasjon

Spørsmål om private avløpsanlegg – slam/septik

Brannforebygging

Har du spørsmål som gjelder feiing og tilsyn, ta direkte kontakt med Indre Østfold Brann og Redning IKS per e-post: post@iobr.no eller på telefon 915 90 005.