Sluttrapport prosjekt "Innovativ rehabilitering", Indre Østfold kommune

Etter 5 års utviklingsarbeid avsluttes det nasjonale prosjektet Innovativ rehabilitering.

Våre kommunale rehabiliteringstjenester er siden oppstart av prosjektet i 2016 styrket både på tjeneste- og brukernivå.

Denne 5 års rapporten presenterer prosjekttiltak, måloppnåelse og resultater.

Vi har etablert nye innovative tjenester og kan nå tilby mer helhetlig tverrfaglig rehabilitering tilpasset den enkeltes behov.

Rehabilitering virker, gir gevinster for personen selv og for tjenesten.

-En sterk og helhetlig kommunal rehabilitering vil være et viktig ledd i fremtidens tjenester i Indre Østfold kommune, sier ordfører Saxe Frøshaug.

Rapporten kan du lese her (PDF, 6 MB)

Hva er innovativ rehabilitering

Samfunnsbasert rehabilitering har som utgangspunkt at rehabilitering er mer enn helsetjenester, og er basert på personens egne mål og verdier.

Tverrfaglig vurderingsteam er en del av Prosjekt Innovativ Rehabilitering og enhet Rehabilitering, læring og friskliv i Indre Østfold kommune. Prosjektet, enheten og teamet jobber systematisk for å styrke kommunal rehabilitering, ved bruk av teknologi, tverrfaglighet, riktig intensitet og samhandling. Alt med utgangspunkt i personperspektivet, slik at personen eier sin egen rehabiliteringsprosess.