Samarbeidsavtalen mellom Indre Østfold kommune og Høgskolen i Østfold er signert

Høgskolen i Østfold (HiØ) etablerer bachelorutdanning i sykepleie i Indre Østfold kommune, med studiested i Mysen. Allerede i 2023 vil det være mulighet for at et betydelig antall studenter kan følge deler av undervisningen fra Indre Østfold og mange studenter vil ha sin praksis i vår region.

Fra høsten 2024 vil HiØ tilby bachelorutdanning i sykepleie som et eget studietilbud i Mysen.

Høgskolen i Østfold og Indre Østfold kommune, med støtte fra de tre andre kommunene i regionrådet (Rakkestad, Marker og Skiptvet), har signert samarbeidsavtalen om å etablere et langsiktig høgskoletilbud i Indre Østfold.

Utdanningen vil driftes av fagmiljøet tilknyttet HiØ, med en kombinasjon av digitale ressurser og digital og fysisk undervisning.

Studiested blir Kulturtorget i Mysen sentrum, tidligere Mysen skole. Dette skal utvikles til et Campus Indre Østfold med flere studietilbud. Her finnes store og små undervisningsrom, grupperom, festsal, innbyggertorg og bibliotek, kafé med mer.

Studiestedet i Mysen ligger sentralt med tanke på offentlig kommunikasjon. Toget bruker 10 minutter fra Mysen til Askim og 53 minutter til Oslo, og det er nå gode togforbindelser til Rakkestad.

Fagskolen Indre Østfold er allerede etablert på Kulturtorget med undervisning i fagene videreutdanning i observasjons- og vurderingskompetanse og industriell digitalisert automatisering. Indre Østfold kommune skal utrede muligheten for å legge til rette for flere studieretninger både innenfor fagskole og høyskole.

Undervisningen

For avansert simulering og ferdighetstrening vil studentene benytte SimFredrikstad, etter en samlingsbasert modell.

Basal ferdighetstrening i grunnleggende sykepleie kan gjennomføres i Mysen. Kliniske studier vil i hovedsak gjennomføres i Indre Østfold, med unntak av en praksisperiode som må gjennomføres ved Sykehuset Østfold i henhold til forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.

Det planlegges et årlig opptak av 40 studenter per årskull, det vil si 120 studenter i full drift.

Tilbud om desentralisert og fleksibel sykepleierutdanning

Tilbudet starter opp i to faser, hvor fase en allerede er i gang. Studieåret 2022–2023 og 2023–2024 er pilotår, hvor HiØ har fått tildelt nye studieplasser til bachelor i sykepleie. Høsten 2022 ble det etablert en ekstra klasse på sykepleiestudiet ved Campus Fredrikstad, der klassen gjennomfører sine praksisstudier i Indre Østfold i fire av fem praksisperioder. Den siste praksisperioden må gjennomføres i spesialisthelsetjenesten. Det samme planlegges fra høsten 2023.

Fase to er studieåret 2024–2025, hvor det er oppstart av et desentralisert tilbud om bachelor i sykepleie på heltid over 3 år i Indre Østfold, med undervisningslokaler, muligheter for hybler og sosiale aktiviteter som naturlig blir etterspurt av studenter, i tillegg til å ha tilstrekkelig antall praksisplasser.

- Jeg er veldig glad for at vi nå får på plass et høyskoletilbud. Vi vet at utdanningsnivået i kommunen vår er lavt, og vi skal gjøre alt vi kan for å legge til rette for et godt desentralisert utdanningstilbud og studiested hvor folk trives. Målet er å få flere til å ta høyskoleutdanning og bli boende i regionen vår, sier ordfører Saxe Frøshaug.

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, mener at Høgskolen nettopp har en viktig oppgave i å bidra til bærekraft i hele regionen.

- Selv om de geografiske avstandene i prinsippet er korte, vet vi ikke om flere ville velge høyere utdanning og bli værende som en ressurs for lokalsamfunnet dersom tilbudet var enda nærmere. Derfor ser vi med spenning frem til å tilby sykepleie som vårt første desentrale studietilbud noensinne, dra erfaring av det og vurdere mulighetsrommet videre. For oss passer dette som hånd i hanske for vår strategi 2030, der vår visjon er «kunnskap for menneskers utvikling og et bærekraftig samfunn», sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Muligheter for framtidige studietilbud innenfor ingeniørfaget

Høgskolen i Østfold og Indre Østfold kommune har også innledet samtaler om muligheter for å utvide studietilbudet ved Campus Indre Østfold.

- Vi starter dialog om framtidige kompetansebehov og skal sammen se på mulighetsrommet for å etablere ingeniørstudie i Mysen, sier ordfører Saxe Frøshaug.  

Avtalen ble signert 6. mars

Regionrådsleder og ordfører i Indre Østfold kommune Saxe Frøshaug (til høyre) og rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved HiØ, signerer her samarbeidsavtalen.

Saxe Frøshaug og og rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved HiØ signerer kontrakten - Klikk for stort bilde