Regjeringen gir 1,7 millioner kroner til Campus Indre Østfold

Etableringen av Campus Indre Østfold høster nasjonal anerkjennelse. Nå gir Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 1,7 millioner kroner til det nye studiesenteret i Indre Østfold.

Bachelor-sykepleie kommer

I mange år har det å kunne ta etter- og videreutdanning i Indre Østfold vært en målsetting for kommunene. Nå kommer det endelig gode, langsiktige tilbud på plass. Indre Østfold kommune signerte en avtale med Fagskolen i Viken i 2021, og i fjor kom Høgskolen i Østfold etter. Fem kull med Fagskole-studenter har vært igjennom to skoleår, først på rådhuset i Askim, så Kulturtorget i Mysen. Neste høst blir det så treårig heltids bachelor-studier i sykepleie, og ambisjonen om å vokse seg store. Også innenfor ingeniør- og informatikkfag.

Dette skal skje både i samarbeide med regionrådet og nabokommunene Marker, Skiptvet og Rakkestad – og med det lokale næringslivet. Arbeidet med å systematisere behov og arbeidsformer er godt i gang.

Nasjonal storsatsing

Det er en riktig storsatsing som Regjeringen nå gjør på desentraliserte utdanninger og studiesentre. Hele 200 millionær kroner blir fordelt i disse dager. Fagskoler, høgskoler og universitetet tildeles til sammen 150 millioner kroner til 39 nye desentraliserte og fleksible utdanninger. I tillegg får 27 studiesentre over hele landet til sammen 50 millioner kroner, slik at de kan legge til rette for flere lokale studietilbud.

Indre Østfold er den eneste vertskommunen i Viken som får slike midler.

Støtten skal blant annet brukes til IKT-tilrettelegging og tilpasse lokaler til moderne undervisning, i samspill med Høgskolens avdeling i Fredrikstad.  

Borten Moe likte konseptet i Indre Østfold

– Nå styrker vi tilgangen på utdanning over hele landet. Vi ser at behovet for fleksible og desentraliserte utdanningstilbud øker i takt med at flere ønsker å studere og kombinere dette med jobb og familie. Slike tilbud er en av nøklene til å få utdannet nok folk til viktige velferdstjenester og næringsliv. Vi må nå flere av dem som ikke har mulighet til å ta en heltidsutdanning, og med disse utdanningene treffer vi en annen gruppe enn vi gjør med de ordinære studietilbudene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Statsråden besøkte Campus Indre Østfold i september, møtte både studenter, ledelsen ved Fagskolen og Høgskolen i Østfold, flere av ordførerne og var svært fornøyd med det han så og hørte. 

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer ordningen og behandler søknadene. 

– De nye studietilbudene vil dekke ulike lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir. 

Han poengterer at utdanningsinstitusjonene selv har vært med på å utforme kriteriene for tildelingen. 

– Før utlysningen hadde vi innspillsmøtet med blant annet fylkeskommuner, fagskoler, universiteter og høyskoler. Innspillene vi fikk, var svært nyttige i arbeidet med å utforme den endelige utlysningsteksten, sier Skule.

Ønsker trygg og sold drift over tid 

– Med disse tildelingene bidrar vi til at studiesentrene får trygg og solid drift over tid. Det skal gi flere og bedre fleksible utdanningstilbud som er tilpasset det lokale behovet for kompetanse, sier Borten Moe.

Næringssjef Terje Myrseth leder arbeidet i Indre Østfold, sammen med sentrale medarbeider i Indre Østfold kommune – og forteller om positive tilbakemeldinger fra alle hold. Det er all grunn til å tro at regionen med 62 000 innbyggere, og over 300 000 bosatt i nabokommunene, har et godt grunnlag for å lykkes. Også i å trekke studenter til attraktive fag her.

Både ordfører Saxe Frøshaug og varaordfører Kathrine Hestø Hansen jubler over gjennomslaget i Regjeringen.

Også de nyutdannede sykepleierne Malin Kristoffersen fra Trøgstad og Tanja Gaarder fra Ski, ved Helsehuset i Askim, smiler fornøyd.

- Vi tror det å kunne ta sykepleierutdanning her i egen region vil bli en kjempesuksess, og svært viktig for rekrutteringen til dette framtidsyrket, sier de to, mens de konstaterer at ordfører har god hvilepuls.

Ordfører Saxe Frøshaug sammen med to sykepleiestudenter i praksis på Helsehuset.jpg - Klikk for stort bilde