Protesterer mot foreslåtte busskutt

- Vi kan overhodet ikke akseptere forslaget fra Østfold fylkeskommune om et dramatisk kutt av busstilbudet i Indre Østfold fra høsten av. Det var hovedbudskapet til ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune på høringsmøtet 11. april om bussrutetilbudet i Østfold fylkeskommune. Møtet fant sted på fylkeshuset i Sarpsborg.

Han fikk god støtte for sitt budskap fra andre ordførere, fra leder Ronny Aukrust i Pendlerforeningen og fra de tillitsvalgte i busselskapene. Også lederen av studentparlamentet i Østfold, Christiane Thøgersen Krogfoss, understreket Indre Østfolds betydning i byggingen av det nye fylket. Ikke minst når Høgskolen i Østfold satser på bachelorstudier ved nye Indre Østfold Campus.

Fylkeskommunen har igangsatt et arbeid om hvordan kollektivtrafikken i fylket skal organiseres i fremtiden for å oppnå en god og effektiv bruk av kollektivmidlene.

- Av hensyn til de reisende og lokalsamfunnet blir det helt feil å fatte beslutninger om kutt i bussrutetilbudet før den pågående utredningen er fullført. Dersom tilbudene forsvinner, tvinges innbyggerne til å finne alternative måter å komme seg til jobb og fritidsaktiviteter. Erfaring viser at det da blir svært utfordrende å få dem til å velge kollektivt igjen, sa ordfører Saxe Frøshaug under høringsmøtet.

Både Linje 9 mellom Oslo og Mysen og rute 490 mellom Trøgstad og Lillestrøm er to av linjene som Østfold fylkeskommune foreslår å legge ned. Begge rutene er typiske eksempler der de reisende ikke har andre reelle alternativer enn buss som kollektiv transport. Dermed er de svært viktige for innbyggere og næringsliv i Indre Østfold. - Små endringer i bussrutene får gjerne svært store konsekvenser for innbyggerne våre, fordi vi ofte ikke har andre alternativer for å reise kollektivt. Det er en viktig årsak til at vi engasjerer oss sterkt i å styrke bussrutetilbudet, sier ordfører Saxe Frøshaug.

Det foreslåtte kuttet i 2024 er på ca 18 millioner kroner, 12 av disse rammer rutetilbudene i Indre Østfold. Frøshaug foreslo i sitt innlegg å dekke dette inn av fjorårets overskudd fra Viken fylkeskommune. Dette vil skape ro for å skape en annen organisering av kollektivselskapet og bygge ruteplaner i en langt mer offensiv form fra 2025.

Indre Østfold kommunes høringsinnspill om bussrutetilbudet i Østfold behandles i kommunestyret tirsdag 23. april.

Studentleder Christiane Thøgersen Krogfoss og ordfører Saxe Frøshaug 2024.4.11, foto EUn.jpg - Klikk for stort bilde Erik Unaas

Lederen av studentparlamentet i Østfold, Christiane Thøgersen Krogfoss og ordfører Saxe Frøshaug kjemper for busstilbudet i Indre Østfold.