Nytt utdanningstilbud i Indre Østfold har åpnet

17. august ble Fagskolen i Viken sin avdeling i Indre Østfold høytidelig åpnet. Både ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug, fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siw Henriette Jacobsen og rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen, var noen av dem som var tilstede under åpningen. Det var også 32 spente studenter som hadde første studiedag på rådhuset i Indre Østfold kommune.

Fagkolen i Viken starter opp tre ulike studier i Indre Østfold denne høsten, et helsefag, oppvekstfag og industri. Undervisningen vil foregå på Indre Østfold rådhus i Askim, og i går kom også skiltet som viser at rådhuset også skal huse Fagskolen i Viken.

Innen helsefag er studiet "Observasjons- og vurderingskompetanse" i helsetjenesten allerede fulltegnet med 32 påmeldte elever. Denne videreutdanningen gir helsefagarbeidere spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.

Oppvekstfaget "Barn med særskilte behov" er også fulltegnet med 34 elever, og har oppstart på mandag. Det har vært stor interesse for helsefaget og oppvekstfaget. Begge disse kursene er fulltegnet, og flere står på venteliste for dette studiet, noe som tyder på at det har vært et stort behov for å få dette studiet på plass.

Industrifagskolen har også planer om å starte opp i løpet av høsten 2021, og her er det fortsatt ledige plasser. Studiet "Fleksibel digitalisert automatisering" gir fagarbeidere spisskompetanse innen automatiserte og digitaliserte løsninger. Studiet legger vekt på digitalisering, datafangst og analyse, for å få så optimaliserte og fleksible prosesser som mulig.

Ordfører Saxe Frøshaug var en av talerne som ønsket Fagskolen i Indre Østfold velkommen.
-Med dette studietilbudet får næringslivet og kommunen kompetansen vi trenger, sa ordfører Saxe Frøshaug på den høytidelige åpningen. I tillegg får vi et utdanningstilbud til både ungdom som går ut av videregående skole, og voksne som ønsker å etterutdanne seg. Dette er viktig for å heve utdanningsnivået i Indre Østfold. Vi vet at utdanning er den aller viktigste nøkkelen for å forbedre forholdene over tid. Det er en gledens dag for kommuneregionen Indre Østfold og Indre Østfold kommune når vi i dag åpner fagskole her hos oss, sa ordføreren.