Nye kommunale målsettinger og minsteareal for hjortevilt

Kommunestyret vedtok 22. april «Målsetting for hjortevilt», med retningslinjer og minstearealer for Indre Østfold kommune

Det betyr følgende for valda:

Elg

Kun utmark er tellende areal. Minsteareal 1800 dekar for hele kommunen, utenom Fjella-området som har 2200 dekar. NB: Bestandsplanene går ut 2020 uten endringer. Endringene gjelder fra og med jakta 2020 kun for vald som får årlig tildeling, mens vald i bestandsplanområder påvirkes først i 2021. Valda trenger ikke foreta seg noe, kommunen beregner tellende areal og forankrer det med valdet det gjelder.

Hjort

Kun utmark er tellende areal, som tidligere. Åpent for hjortejakt i hele Indre Østfold fra og med 2020. Minsteareal er differensiert som følger:

Vest for Glomma

  • Sør for E18: 12 000 dekar
  • Nord for E18: 30 000 dekar

Øst for Glomma

  • Fjella-området: 30 000 dekar
  • Resten av kommunen: 12 000 dekar

For å få tildelt fellingstillatelse på hjort i Spydeberg og Askim trengs nyetablering av hjortevald, med underskrift fra grunneier det gjelder. Eventuelt kan grunneierne slå seg sammen med eksisterende nabovald. Da meldes endringen inn til kommunen, på samme skjema. For etablerte hjortevald blir endringene innlemmet ved tildelingen i juni og valdene trenger ikke foreta seg noe hvis det ikke er endringer.

Rådyr

Både innmark og utmark er tellende areal, som tidligere. Minsteareal i hele Indre Østfold kommune er 250 dekar fra og med 2020. Det betyr at det er krav om minst 5000 dekar for kvotefri jakt på rådyr. Fellingstillatelse med nytt minsteareal kommer til valdansvarlig.

For alle tre artene

Endringer eller søknad om opprettelse av nye vald eller kvotefri jakt på rådyr kan sendes på e-post eller per brev. Utsatt frist til 1. juni. Hvis du ikke har endringer i valdet trenger du ikke foreta deg noe. Skjema for opprettelse og endring av vald ligger her.

TIl skjema for opprettelse og endring av vald (PDF, 250 kB)

Fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr kommer i posten i midten av juni.

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning  (PDF, 532 kB)

Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål eller noe er uklart, på denne e-postadressen:

pal.sindre.svae@io.kommune.no