Nasjonal markering av håndhygienens dag 5. mai

Nasjonal markering av håndhygienens dag 5. mai

Smittevern er livsviktig. Det siste året med covid-19 har gjort dette enda tydeligere for oss.

Riktig utført håndhygiene er vårt viktigste tiltak i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten. Den nasjonale markeringen av verdens håndhygienedag 5. mai er derfor et viktig bidrag til bedre smittevern.

Her viser kommuneoverlege Barbro Kvaal hvordan en god håndvask skal gjennomføres: