Mange ferdigstilte vann- og avløpsprosjekter

Mange store og små vann- og avløpsprosjekter i kommunen er ferdigstilt eller like før ferdigstilling.

Her kan du se noen av prosjektene som har pågått den siste tiden.

Oppgradering av vannledning i Løkenveien (Askim)

Dette prosjektet er en videreføring av saneringsprosjektet i Indre Ringvei - Løkenveien - deler av Katralveien med sideveier som ble utført 2009.

Vannledningen ble ikke prioritert den gangen, men det ble klargjort i krysset Indre Ringvei - Løkenveien for dette. Ledningen er rehabilitert med strømpeforing i eksisterende rør, med oppgraving på anboring til hvert hus. Dette er et ledd i helheten av vannforsyningen til Løkentunet og Løkenenga.

Veien er asfaltert i samarbeid med veiavdelingen.

Jobben ble utført sent høsten 2019 og sluttført våren 2020.

 

Utskifting av overvannsledning Eidsbergveien til Høiendalveien (Askim)

Det er skiftet 90 meter overvannsledning mellom Eidsbergveien (i dag Askimveien) og Høiendalveien. I tillegg er det gjort opprydding i vanntilførselen av indre del i Høiendalveien og i brannkum. Grunnen til oppryddingen er kollaps av en overvannsledning etter at spillvann ble gravd i 1995. 

Jobben ble utført høsten 2019 med oppussing våren 2020.

 

Utskifting av vannledning Frydenlundveien (Askim)

Det er skiftet 150 meter vannledning i Frydenlundveien. Dette blir utført for å gi tryggere vanntilførsel til nye og gamle bedrifter i området Langnesveien - Frydenlundveien - Myrveien i Askim. I tillegg vil det bedre rundkjøringsmuligheter for vann. Ledningen som skiftes har hatt flere brudd de siste fem årene.

Dette er et samarbeidsprosjekt med ny Kiwibutikk som etablerer seg i området.

Arbeidet er utført i løpet av våren og sommeren 2020.

 

Klargjøring for sanering av AF-ledning Moensfeltet (Askim)

Klargjøring for sanering av AF-ledningen (felles avløpsledning) på Moensfeltet gjøres sammen med bygging av ny kommunal bolig i Trekanten. Da boligen skulle kobles til på jordet vest for Trekanten, ville kommunen klargjøre for senere sanering slik at man ikke må grave på eiendommen til Trekanten 2 etter at den står ferdig.

Utføres våren og sommeren 2020.

 

Nytt vann- og avløpsnett i området ved Furulundveien (tidligere Solveien, Askim)

Nytt vann- og avløpsnett i Furulundveien ble utløst av utbygger av Furulundveien 14-24. Her inngikk kommunen avtale om fordeling av kostnader. Kommunen fikk da også lagt av innstikk på innsiden av støygjerdet til Statens Vegvesen. Dette kan videreføres når AF-ledningen (felles avløpsledning) i området skal saneres.

En brannkum ble også satt ned i Furulundveien, noe som brannvesenet ønsket.

Arbeidet ble utført høsten 2019 med sluttføring sommeren 2020.

 

Sanering Eidsveien del 2 (Askim)

Sanering av Eidsveien del 2 omfatter Katralveien - Tyriveien - Neverstien - deler av Vangsjordet. Her har kommunen lagt ned ca. 1 800 meter spillvanns-, overvanns- og vannledning og trekkerør.

Prosjektet har også gjort at man har fått bedre kapasitet i vannettet til bassenget på Trippestad.

Dette prosjektet er enestående i måten det er utført på når det gjelder sanering inn mot boliger: God prosess med huseierene har gjort at av 57 boliger er det nå kun fem som hittil ikke har separert (delt) avløpet sitt. 

Vammalinna er også oppgradert i samme prosjekt med nytt dekke og lys.

 

Pilotprosjekt trykkavløp Sørby - Sandstangen (Trøgstad)

I 2019 ble det bygd trykkavløpsanlegg og 86 husstander er tilkoblet. Samtidig er det bygget fibernett som er solgt til Viken Fiber. Det gjenstod ettårsbefaring og noen utbedringer på vei, landbruksdrenering, hageanlegg og fiber. I mai/juni ble det meste av utbedringene utført.

Nå gjenstår det kun oppkobling og enkelte kontroller.

Gang- og sykkelvei Kirkeveien 50 - avkjøring Løkenveien (Trøgstad)

Oppmåling og arealeoverføring ble utført i uke 25 i 2020.

Her gjenstår det kun godkjenning av protokoll og grensesetting.