Lukt i Vandugveien

Lukt i Vandugveien

Vi har den siste uken hatt store driftsutfordringer på ledningsnettet i Eidsbergområdet.

Dette har medført store luktproblemer i Vandugveien.

Vi har lokalisert og tatt tak i problemene, og situasjonen forventes å bli bedre i løpet av kort tid.

Vi beklager ulempene dette har medført.