Krisepakke rettet mot næringsliv, kulturliv og innbyggere

Krisepakke rettet mot næringsliv, kulturliv og innbyggere

Kommunestyret vedtok 22. april krisepakke rettet mot næringsliv, kulturliv og innbyggere. Her kan du se noen eksempler på tiltak, og utfyllende liste. 

Eksempler på tiltak for privatpersoner

 • Allerede utsendt faktura på kommunale gebyrer skal kunne deles opp uten søknad og gebyrer. (Fra og med høsten 2020, vil fakturaen komme kvartalsvis)
 • Fremdriftsplanen for skolebruksplanen opprettholdes slik at kommunestyret høsten 2020 kan fatte nødvendige vedtak for investeringer i skole i henhold til vedtatt langtidsbudsjett (ca. 600 mill. kr)
 • Etablering av innbyggertorg på Tomter
 • Økt vedlikehold på skolene (Fasader, overflater, el-tiltak og ventilasjon)

Eksempler på tiltak for næringslivet

 • Etablere næringsfond som skal støtte innovasjon og næringsutvikling 
 • Tilskudd til næringsforeninger og handelsstand til handle lokalt-kampanjer og arrangementer i sentrum

Eksempler på tiltak for kulturlivet

 • Digitale konsertopplevelser
 • Lag og foreninger som leier anlegg eller lokaler av kommunen fritas for leie i den perioden de er pålagt å avstå fra organisert aktivitet
 • Askim kulturhus og AS Askimbadet AS sikres løpende nødvendig likviditet

Andre tiltak

 • Øke antall kommunale lærlinger med 15 stk. Kommunen vil med dette ha 91 lærlinger. 
 • 3 mill. kr benyttes til forsering av bredbåndsutbyggingen i Indre Østfold grunnet stort behov og mange prosjekter under oppseiling

Utfyllende liste

Utfyllende liste over tiltak ser du her (PDF, 165 kB)