Kommunen ønsker dialog med lokale produsenter/leverandører av mat

Indre Østfold kommune ønsker å bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom sine anskaffelser, noe som samtidig kan bidra til vekst og verdiskaping i lokalt og regionalt næringsliv. 

Tilrettelegging for vekst og utvikling i lokalt og regionalt næringsliv er en viktig oppgave for kommunen. Indre Østfold kommune vedtok i juni 2020 en strategi for kommunens anskaffelser der et av hovedmålene var å bidra til leverandørutvikling. Tiltak som bidrar til dette, er kartlegging av det lokale markedet og kompetanseheving hos små- og mellomstore bedrifter som gjør de i stand til å levere tilbud til det offentlige.

Nå ønsker kommunen å komme i kontakt med små og mellomstore produsenter og leverandører av mat og drikke, som normalt ikke leverer til kommunen eller deltar i anbudsprosesser.

Øke konkurransen

Kommunen skal høsten 2020 og vinteren 2021 ut på flere matavtaler, både til institusjonskjøkken og skoler og barnehage.

Historisk sett har det vært et fåtall store aktører som konkurrerer om disse kontraktene. Vi ønsker å ta grep som øker konkurransen i markedet og gjør det enklere for mindre aktører å få innpass i våre kontrakter.

Bruk av lokale leverandører vil sikre arbeidsplasser i regionen og redusere transportbehovet. Det er med på å redusere utslipp av klimagasser og andre skadevirkninger av transporten, som veibelastning og ulykker. Vi ønsker at kommunens innbyggere skal tilbys lokale råvarer så langt det er mulig.

Behov for dialog med matprodusenter

Økt markedskunnskap og bedre kjennskap til de utfordringene små og mellomstore bedrifter har, kan gjøre det enklere å tilrettelegge for økt innkjøp fra små og mellomstore bedrifter. Hvis din virksomhet produserer eller leverer matvarer håper vi i Indre Østfold kommune å høre fra deg.

Meld din interesse

Du kan melde din interesse ved å sende en kortfattet e-post til anskaffelser@io.kommune.no med følgende informasjon:

  • Firmaopplysninger: Firmanavn, adresse, organisasjonsnummer
  • Kontaktperson med kontaktopplysninger
  • En kort beskrivelse av hva firmaet leverer, hvor produksjonen foregår, hvordan produktene distribueres og til hvem, samt hvordan Indre Østfold kommune potensielt kan dra nytte av deres produksjon

Vi ønsker snarlig tilbakemelding fra deg.