Kommunedelplan for vann og avløp 2023-2034

Kommunestyret har vedtatt at Indre Østfold kommune skal utarbeide en kommunedelplan for vann og avløp (VA-plan). 

Bakgrunn

Planprogrammet (vedtatt i oktober 2020) slår fast at hensikten med planen er å få god forståelse for utfordringer og muligheter på vann- og avløpsområdet. VA-planen skal gi oss en samlet strategi for hele den nye kommunen og fungere som et styringsverktøy for videre utvikling av vann- og avløpssektoren. 

Planprogrammet beskriver også planprosessen, hvilke alternativer som skal vurderes, behovet for utredninger og opplegg for samarbeid og medvirkning. 

Det er, i samsvar med programmet, nedsatt en arbeidsgruppe fra administrasjonen i kommunen. Det er også valgt å ha en referansegruppe som består av ordfører, leder i samfunnsutvalget, leder i plan- og bygningsutvalget og to politikere fra opposisjonen. Kommunedelplanen skal utarbeides av et rådgivende konsulentfirma i samarbeid med ansatte innenfor vann og avløp. Konsulenten vi har valgt er Ingenia AS og VA Visjon. Kommunedelplan for vann og avløp skal til politisk behandling våren 2022.

Presentasjon av arbeidet

Vi har laget en kort film som forklarer bakgrunnen for arbeidet med kommunedelplanen. I filmen vil du få se noen av de store og viktige vann- og avløpsanleggene i kommunen og hva utfordringene er.