Informasjon til deg som er tilkoblet trykkavløp ved Lyseren

Strøm- og varmekabelen til pumpestasjonen og VA-ledningene må stå på gjennom vinteren.

Hvis eiendommen din er tilkoblet trykkavløp, må varmekabelen stå på gjennom den kalde årstiden. Vi anbefaler også på det sterkeste at varmekabelen for vann- og avløpsledningen forblir påkoblet.

Fare for frostskader

Dersom du skrur av strømmen og varmekabelen, kan det skade både eget og kommunens vann- og avløpsanlegg, og du vil bli holdt økonomisk ansvarlig, i samsvar med standard abonnementsvilkår. Blir det lekkasjer og skader på grunn av frost, er det dermed ditt ansvar som abonnent å betale for utbedringene som følge av frostskade.

Strøm til pumpestasjonene og eventuell varmekabel til VA-ledninger kommer fra bolig/fritidsbolig og er eiers ansvar. Dette er i samsvar med hva som ble bestemt da trykkavløpet ble etablert. Det er dermed eiers ansvar at varmekabelen står på gjennom den kalde årstiden.

Kommunen er ansvarlig for drift av pumpestasjonene på de enkelte eiendommene. Eier har ansvar for strømtilførsel og for hva som tilføres avløpsanlegget, slik at pumpen og anlegget skal kunne fungere. I år er det særlig viktig for kommunen å minne eierne på at ett av abonnentens ansvar er å la strøm og varmekabler være på for at ikke trykkavløpet og vannledningen fryser i stykker.

Eier er for øvrig ansvarlig for at anlegget bare tilføres egnet avløp og at pumpestasjonen rengjøres i nødvendig grad. Det vil variere hvor mye renhold som trengs alt etter som hvordan den aktuelle eiendommen brukes. Åpne lokket, følg med og sørg for at pumpestasjonen ser ut slik den skal. Dersom du er i tvil om hvordan du rengjør, kan du kontakte driftsavdelingen i kommunen som kan gi deg et lite kurs på stedet.

E-post: va@io.kommune.no

Slik skal det ikke være

Slik skal det være

Det er naturlig nok mye fokus på strømkostnader for tiden. Vi skal alle prøve å redusere vårt strømforbruk. Det er likevel ikke all strøm som uten videre kan reduseres eller slås av. Dersom pumpestasjon og/eller vann- og avløpsledninger fryser i stykker, vil kostnadene for å utbedre etter frostskade langt overstige kostnaden spart ved å skru av varmen som skulle sikret at pumpestasjon og VA-ledningene var frostfrie.

Du kan gjerne redusere strømforbruket ditt, men pass på at pumpestasjonen og vann- og avløpsledninger ikke fryser. Dersom det blir frostskader, er det du som holdes ansvarlig.

Til sammen får vi til et trygt og fungerende vann- og avløpsanlegg ved Lyseren.  

Har du spørsmål om denne informasjonen, kan du kontakte oss på e-post: va@io.kommune.no.

Informasjon til abonnenter på Lyseren - vann og avløp (PDF, 911 kB)