Indre Østfold kommune forbyr bruk av TikTok og Telegram på kommunalt eid IT-utstyr

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet foretatt en vurdering av om det bør innføres tiltak, gis råd eller retningslinjer i Norge knyttet til blant annet TikTok og Telegram. 

NSM har vurdert at det medfører høy risiko dersom appene eller nettsidene til TikTok eller Telegram installeres eller benyttes på mobiler, nettbrett og PCer som har tilgang til kommunens IT-utstyr. 

Kommunedirektøren har besluttet følgende

Kommunedirektøren tar denne risikoen på alvor og har besluttet at tjenestetelefon, arbeidstelefon og kommunens IT-utstyr som nettbrett og PCer ikke skal ha installert den kinesiske appen TikTok eller Telegram. 
 
Forbudet gjelder for kommunens ansatte og politikere/folkevalgte som benytter kommunalt eid utstyr og som har tilkobling til kommunens IKT-løsninger som e-post og kalender (Outlook/Office365). 
 
Kommunedirektørens beslutning er i tråd med praksis som er innført i statlige virksomheter, andre kommuner og private virksomheter som er underlagt sikkerhetslovgivningen. 

Forbudet gjelder fra fredag 24. mars 2023 kl. 15.00.