Har du digital vannmåler?

Da skal du ikke rapportere inn vannmålerstanden selv.

Du som har installert digital vannmåler, vil ikke motta vannmålerkort og skal ikke rapportere vannmålerstand selv. Disse vannmålerne blir fjernavlest av kommunen.

Slik ser en digital vannmåler ut