Fugleinfluensa påvist på villfugl i Indre Østfold kommune

Viltvakta i Indre Østfold kommune avlivet en kanadagås i Askim 3. mars, etter at en innbygger meldte fra om et individ med atypisk og spesiell atferd. Gåsa ble analysert for fugleinfluensa og var smittet. Det er enn så lenge uvisst om smitten er av en høypatogen type eller ei. Dette er andre tilfellet i Østfold, etter en smittet kanadagås i Sarpsborg tidligere i måneden. Vi kan forvente flere tilfeller nå som trekkfuglene kommer nordover.

Les mer om fugleinfluensa på hjemmesiden til Mattilsynet.

Risiko for mennesker?

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Hobbyfjørfe/høner i hagen

Har du hobbyfjørfe må du registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet. Husk også portforbudet for høns, som innebærer at fjørfe skal holdes inngjerdet og under tak, slik at det beskyttes direkte eller indirekte mot kontakt med ville fugler. 

Les mer om hobbyfjørfe/høner i hagen her

Kommersielle fjørfehold

For kommersielle fjørfehold er smittevern i fokus fra før, men økt forebygging er særs viktig i tiden fremover.

Les mer om kommersielt/næringsretta fjørfehold her

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Alle henvendelser rettes Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.