Det innføres kokepåbud for alle som får vann fra Hobøl vannverk

Hobøl vannverk har lagt ut ny oppdatering på nettsidene side fredag 15. september. Dette berører innbyggere i Tomter, Elvestad og Ringvoll.

Informasjonen fra vannverket er som følger

Oppdatering fredag 15. september 2023 kl. 11.40: 

Det innføres kokepåbud for alle. Har du ikke fått hverken SMS eller e-post, så send oss en ny e-post. 

Vi har i en lenger periode hatt utfordringer med vannkvaliteten, som følge av de store mengder vann stormen Hans brakte med seg. I noen tilfeller oppstår utfordringene ikke under selve stormen, men i etterkant av følgevirkningene som disse gir.

Ved to av våre rutinemessige vannprøver på nett fant vi bakterier i vannet og sendte umiddelbart ut kokepåbud, som er i tråd med Mattilsynets veiledninger. Grunnen til at vi har kunne oppheve deler av forsyningen rundt Tomter var, at det dårlige vannet hadde forflyttet seg sørover mot Svartåsen basseng og Ringvoll område.

Nå er saken igjen den at det er oppdaget Koliforme fra Tomter og ned til Ringvoll. Vi er sikre på at opphavet er det samme og vi er nødt til å innføre kokepåbud på nytt.

Flere har etterspurt hva vi har gjort får å utbedre feilen:

  • Det holdes på med å utbedre en kum og lagt ny 150m drensledning. 
  • Det skiftes ut vann på Svartåsen basseng (for 2. gang).
  • Det har blitt foretatt en spyling på Ringvoll.
  • Det jobbes intens med å forbedre SMS og epost varslingssystemet, for at vi kan få bedre direkte varslinger ut til folk. Vi er veldig fornøyde med at folk har tatt kontakt med oss med på epost og lagt ved telefon nr., når de ikke har fått varsling, for da har vi kunne sjekke hvor feilen lå og hos hvem.

Grunnen til at det tar tid å få svar på vannprøvene er, at disse skal sendes til Oslo. Når først de er satt over til podning går det x-antall dager før vi får svar på diverse parameter. Vi vil etter denne hendelse gå i dialog med laboratoriet og finne en mer bærekraftig løsning, slik at beredskapsprøver som dette er kan gå raskere.

Vi innfører ikke kokepåbud for å genere noen, men for å være sikre på at drikkevannet er trygt og sikkert å drikke for alle. Vi beklager belastningen dette har medført.

Dere må bare holde ut litt ennå, til Koliformen er helt vekk fra vårt system.

Nye vannprøver blir tatt mandag den 18. september 2023 og forventet svar er torsdag/fredag.

Her finner du nettsidene til Hobøl vannverk

Hvis du har spørsmål eller vil henvende deg til Hobøl vannverk

Hobøl vannverk er ikke et kommunalt, men et privat vannverk. Du kan kontakte dem via:

Telefon: 69 92 22 14/ 906 87 713
Post: Postboks 23, 1805 Tomter
E-post: post@hobolvannverk.no