Det generelle bålforbudet ble opphevet 15. september

Selv om det generelle bålforbudet ble opphevet 15. september, er det fremdeles ikke lov å brenne søppel.

Avfall

All brenning av avfall er forbudt. Med avfall mener vi for eksempel bygningsavfall, restavfall, vått hageavfall og avfall fra produksjon. Impregnerte eller malte materialer, dekk, tekstiler, papp, papir, møbler, madrasser og båter inneholder svært skadelige stoffer som kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø hvis de brennes.

Dette forbudet er omtalt i forurensningslovens §7

Hageavfall

Det er lov å brenne tørt hageavfall som gress og kvist på egen tomt, men husk å ta hensyn til naboer. Røyken kan virke irriterende på slimhinner i øyne og luftveier. Bålbrenning kan være et helse- og trivselsmessig problem, spesielt for de som er utsatt for luftveissykdommer.