Lytt

Underveis til ny kommune – hva endres?

Aktuelt

Underveis til ny kommune – hva endres?

I forbindelse med at vi blir ny kommune fra 1. januar 2020, vil du som innbygger oppleve en del endringer. Her vil vi gi viktig informasjon i forbindelse med sammenslåingen.

Indre Østfold kommune får kommunenummer 3014.

Nye adresser til kommunen

 • E-post: post@io.kommune.no 
 • Postadresse: Indre Østfold kommune, Postboks 34, 1861 Trøgstad 
 • Fakturaadresse: EHF faktura nr. 920 123 899 
 • Innbyggertorg (tidligere servicetorg): Telefon 69 68 10 00 / e-post: ib@io.kommune.no

Vakttelefoner og beredskapsnumre i Indre Østfold kommune fra 1. januar 2020

 • Brann og større ulykker: 110
 • Politi og redningssentral: 112
 • Ambulanse - medisinsk nødtelefon: 113
 • Indre Østfold Brann og redning IKS - sentralbord: 915 90 005
 • Akutte hendelser vei, vann og avløp: 69 68 10 00 (i arbeidstiden). Telefonnummer til vakttelefon utenfor åpningstid publiseres 6. januar. Frem til da benytter du vakttelefon til dagens fem kommuner.
  Du finner oversikt over vakttelefoner her
 • Legevakt: 116 117
 • Krisesenter: 69 89 45 69
 • Barnevernsvakt: 915 89 293
 • Viltvakt får nytt nummer fra 6. januar. Frem til da benytter du vakttelefon til dagens fem kommuner. 
  Du finner oversikt over vakttelefoner her

Fakturaer fra og til kommunen

For fakturaer utstedt etter 1.1.2020, blir det noen endringer i når fakturaene kommer og hvordan dere vil motta dem sammenlignet med hvordan det er i de fem kommunene i dag.

Fakturaer fra kommunen

Indre Østfold kommune vil få nytt bankkontonummer fra 1. januar 2020. Alle fakturaer får også nye KID-numre fra og med januar 2020.

Har du allerede eFaktura- eller Avtalegiro-avtale med en kommune?

Hvis avtalene er inngått før uke 50 i 2019, blir de automatisk flyttet over til Indre Østfold kommune. Hvis avtalene er inngått etter uke 50 i 2019, må du inngå nye avtaler med Indre Østfold kommune.

Pass på at beløpsgrensen på Avtalegiro tar høyde for nye satser fra 1. januar 2020. Selv om du øker beløpsgrensen, blir du ikke trukket mer enn du skal.

Hvis du har sagt JA til «e-faktura fra alle» i nettbanken, vil fakturaen komme som e-faktura og du må godkjenne i nettbanken.

Hvis du har sagt JA til Vipps-faktura, kan fakturaen komme på Vipps hvis du ikke har e-faktura. Da må den godkjennes i Vipps.

Hvis du har sagt JA til digital postkasse og ikke har sagt ja til de to alternativene over, vil fakturaen komme til den digitale postkassen og må betales i nettbanken. Det er viktig å sjekke dette og eventuelt kontrollere om du har sms- eller e-postvarsling når du får brev/faktura i din digitale postkasse.

Fakturaen vil komme på papir hvis ingen av alternativene ovenfor er registrert. Den nye fakturablanketten vil ikke ha girodel til brevgiro. Ta kontakt med banken din, så kan de hjelpe deg med å opprette Avtalegiro.  

Se gjerne denne filmen om faktura: Kommunikasjonsvideo til innbyggerne (YouTube, 1:00)

Fakturaer til næringsdrivende

Fakturaer til næringslivet vil gå som EHF, på e-post eller papir – alt ettersom hva som er meldt inn. Ligger organisasjonsnummeret i Elma-registeret, vil det bli sendt EHF-faktura.

Fakturaer til kommunen

Fakturaer for 2019
Fakturaer for leveranser av varer og tjenester som gjelder 2019, skal sendes som i dag til den kommunen det gjelder.
Vi ber om at disse sendes snarest mulig, og med fakturadato 31.12.2019. Vi ber om at de senest er mottatt i kommunen innen 10.1.2020.

Fakturaer for 2020
Faktura for leveranser av varer og tjenester som gjelder 2020 (hele Indre Østfold kommune), skal sendes på følgende måte: EHF til org.nr. 920 123 899. Format med PDF-visning. Første mulige fakturadato er 1.1.2020.

Fakturaadresse på den elektroniske fakturaen etter 1.1.2020 skal være: Indre Østfold kommune, Postboks 34, 1861 Trøgstad.

Kun EHF
Kommunen skal kun motta fakturaer via EHF (elektroniske fakturaer), jfr Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Andre fakturamottak vil bli faset ut og fakturaer vil bli returnert. Benytt gjerne nettbaserte tjenester til utsendelse av EHF hvis økonomisystemet ikke håndterer det. I en overgangsperiode kan fakturaer sendes på PDF til regnskap@io.kommune.no

Alle fakturaer skal være merket med ansvar – 5 siffer. Ansvarsnummer skal oppgis av kontaktperson i Indre Østfold kommune og må etterspørres før fakturering.

Vi ber om forståelse for at det vil være en hektisk periode. Eventuelle spørsmål kan rettes til regnskap@io.kommune.no

Renovasjonstjenesten i den nye kommunen

Tjenestetilbudet fra Indre Østfold Renovasjons IKS fortsetter som før, det betyr at ordningen vil fortsette slik du er vant til.

Fakturering av kommunale avgifter

Fakturering av kommunale avgifter inkludert renovasjonsgebyr vil skje to ganger i året i Indre Østfold kommune. Første faktura har forfall 20. april, neste har forfall 20. september. Nye gebyrer og priser for 2020 skal vedtas 18. desember 2019.

Hjemmetjenesten

Er du bruker eller pårørende og har kontakt med hjemmetjenesten, vil du først og fremst oppleve å møte kjente ansatte, men i tillegg vil du oppleve å møte noen nye ansatte. Dette er fordi hjemmetjenesten er litt annerledes organisert enn i de "gamle" kommunene. Du vil likevel motta den samme tjenesten som før.

Felles nattjeneste for hjemmeboende
Nattjenesten organiseres som en tjeneste i hele den nye kommunen. Benytter du denne tjenesten vil du oppleve å møte noen nye ansatte enn de du har møtt i dagens kommuner.

Sykehjem

Vi har fem sykehjem i den nye kommunen. Administrasjonen sitter på Heggin i Mysen.

Legevakt

Tlf. 116 117 – døgnåpent gratisnummer til Indre Østfold legevakt for alle som oppholder seg i Indre Østfold kommune, Skiptvet kommune og Marker kommune (eierkommunene til legevakten).

69 88 79 00 – for de som oppholder seg utenfor eierkommunene.

Indre Østfold legevakt er åpen for legekonsultasjoner fra kl. 16.00 - 08.00 hverdager og hele døgnet i helger og høytider. Julaften og nyttårsaften er det åpent hele døgnet, og onsdag før skjærtorsdag er det åpent fra kl. 12.00.

NAV

NAV kontaktsenter har åpent mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30, telefonnummeret er 55 55 33 33.

NAV publikumsmottak: Publikumsmottak for NAV finner du i lokalene til innbyggertorget i Indre Østfold kommunes rådhus, Rådhusgata 22, 1830 Askim.
Publikumsmottaket er åpent for drop-in mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12.00 - 14.00. 
Alle timeavtaler gjennomføres på det tidspunktet som er avtalt med din saksbehandler.

Vei, vann og avløp

Fra 1. januar 2020 administrer Indre Østfold kommune alle tjenester innen vei, vann og avløp. Har du spørsmål til disse tjenestene, anbefaler vi at du kontakter Innbyggertorgene (tidligere servicetorg) i kommunens åpningstid. Dette gjelder for alle innbyggere, uansett hvor du bor.

Innbyggertorget nås på telefon 69 68 10 00, e-post ib@io.kommune.no

Fra 1. januar 2020 kan du hele døgnet sende meldinger om feil og mangler via meldingstjenestene på våre nettsider.

Ved akutte kriser, eksempelvis større vannlekkasjer, ras, flom og lignende skal du nå kommunen vi nytt vakttelefonnummer. Nummeret blir publisert 6. januar. Frem til da benytter du vakttelefon til dagens fem kommuner.

Barnehagene

Totalt blir det 34 barnehager i Indre Østfold kommune, hvorav 20 er private.

Barnehageadministrasjonen har kontorer på Heggin i Mysen.

Informasjon om makspris, kostpenger, søskenmoderasjon, redusert betaling og gratis kjernetid for de med lavere inntekt kommer på nettsidene når det er avklart.

Skolene

Vi har 17 barneskoler (1. – 7. trinn), 4 ungdomsskoler (8. – 10. trinn) og 2 skoler som er 1. – 10. trinn. Fra 1. august 2020 vil kommunen ha ansvaret for Voksenopplæringen.  

Skoleadministrasjonen har kontorer på Heggin i Mysen.

Endring av gårdsnummer

I forbindelse med kommunesammenslåingen blir alle gårdsnumrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og Spydeberg endret fra 1. januar 2020. 

 • Gårdsnumrene i Eidsberg får lagt til 100 til sitt eksisterende nummer
 • Gårdsnumrene i Hobøl får lagt til 800 til sitt eksisterende nummer
 • Gårdsnumrene i Trøgstad får lagt til 600 til sitt eksisterende nummer
 • Gårdsnumrene i Spydeberg får lagt til 400 til sitt eksisterende nummer
 • Gårdsnumrene i Askim endres ikke

Bruksnumrene blir ikke endret.

Du som eier eiendom trenger ikke å gjøre noe. Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV, matrikkelen m.fl. mottar oppdaterte data automatisk.

Administrasjon og ordfører

Administrasjonen, ordfører og varaordfører har kontorplass på Rådhuset i Askim. I tillegg til administrative tjenester finner du næringsseksjonen, landbrukskontoret og plan- og byggesaksavdelingen plassert på Rådhuset.  

Sitter du på en utmarksressurs eller en produktidé du ønsker å utvikle i samarbeid med andre aktører? Dette kurset vil sette deg i kontakt med andre og gjøre deg i stand til å bygge nettverk og realisere ideen. 

I april åpner vi en utendørs vandreutstilling for å markere den nye kommunen vår. Fem store montre skal ut på tur gjennom hele kommunen. Disse er på 170x150 cm, og du kan få ditt bilde presentert i et av disse!

Dette gjør det enkelt for andre å finne foreningen din. I tillegg vil du kunne legge inn arrangementer på nettsiden vår, slik at du når ut til mange.

NøklerI forbindelse med kommunesammenslåingen ble alle gårdsnumrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad og Spydeberg endret fra 1. januar 2020. 

Er du abonnent hos Hobøl Vannverk og skal registrere din vannmåleravlesning for året 2019, så gjøres det via hjemmesiden til Hobøl Vannverk.