Askim Janitsjar

Askim janitsjar er et amatørkorps hjemmehørende i Askim. Korpset har ca. 35 aktive medlemmer. Askim Janitsjar feiret 85 år i 2019. Korpset ble stiftet i 1934 under navnet Fagforeningenes Musikkorps Askim. Skiftet senere navn til Askim Janitsjar i 1980. Medlem av NMF. Askim Janitsjar er et korps med mye godt humør og stor spilleglede. Dirigenten vår er Aleksander Halsnes Strøm, han er en motivator, og bidrar til at vi spiller mye spennende og variert janitsjarmusikk, som når et bredt publikum.
Adresse Kontakt Kategori
Askim Janitsjar
Museumsveien 26
1807
Gundel Lillestrand
Telefon: +47-906 00 810
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Vi tar gjerne i mot nye medlemmer, så har du spilt eller spiller et instrument, ta kontakt.
Øvelsene avholdes på Eid skole hver tirsdag fra kl. 18:30 - 21:30.