Indre Østfold kommune

Frivillighet, lag og foreninger

Vi har et rikt foreningsliv i vår kommune, under knappen lag og foreninger finner du en oversikt.

Mangler din forening, så ber vi deg registrer det i vår oversikt. Dette gjør det enkelt for andre å finne foreningen din. I tillegg vil du kunne legge inn arrangementer på nettsiden vår, slik at du når ut til mange.