Edwin Ruuds Venner

Edwin Ruuds Venner ble stiftet 04.03.2016 og har som formål å være en støtteforening for Edwin Ruuds Omsorgssenter og tilhørende aktiviteter knyttet til beboere og pasienter i samarbeid med ledelse og ansatte. Foreningen skal gjennom sitt arbeid skape trivselsfremmende tiltak og fremme relasjoner på tvers av generasjoner og generere støtte i form av dugnadsinnsats og innsamlede midler.
Adresse Kontakt Kategori
Edwin Ruuds Venner
Edwin Ruuds vei 4 Edwin Ruuds vei 4
1850 Mysen
Grete Revhaug Sagholen
Org.nr.: 916941889
Telefon: 934 93466
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Alle som ønsker det, kan bli medlemmer i Edwin Ruuds Venner. Privatpersoner, organisasjoner, institusjoner eller bedrifter kan tegne medlemsskap.