Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Over 2,7 millioner kroner til barn og unge i Indre Østfold kommune

Over 2,7 millioner kroner til barn og unge i Indre Østfold kommune

Politikerne vedtok i april, på grunn av koronasituasjonen, å bevilge en million kroner til ferieopplevelser for barn og unge i 2020. I tillegg til dette har kommunen og frivilligheten nå mottatt over 1,7 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020». Dette er midler som vil bidra til mye aktivitet, og som vil gjøre en stor forskjell for mange barn og unge i vår kommune.

En million fra politikerne

Kommunestyret i Indre Østfold ser med bekymring på hvordan koronasituasjonen påvirker enkeltpersoner og privat næringsliv. For å hjelpe de som nå sliter innfører Indre Østfold kommune en tiltakspakke. Det ble vedtatt at det skal lages ferietilbud i sommer, høst- eller juleferien til familier som på ulike måter har behov for ferie, men ikke har egne midler til dette, enten som følge av generell situasjon eller som følge av arbeidsledighet på grunn av korona.

Mangfoldsteamet i Indre Østfold arbeider på tvers i kommunen og i samarbeid med frivilligheten, for å forebygge utfordringer knyttet til lavinntekt og motvirke utenforskap. Mangfoldsteamet i Indre Østfold består av representanter fra NAV, Migrasjonssenteret, Psykisk helse og rus, Krisesenteret, Home Start, Frivilligsentralene, folkehelserådgiver, rådgiver Livsmestring og SLT-koordinator.

Midler fra «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020»

Hvert år får kommuner og frivillige organisasjoner mulighet til å søke statlige midler for å inkludere barn og unge. Kommunen har fått til sammen 750.000 kroner til to ulike prosjekter.

Gjennom prosjektet «Opplevelser i Indre Østfold» vil det bli mulighet for å søke om støtte til ferieopplevelser og aktiviteter. Noe midler er også satt av til sommerjobbprosjekt for ungdom og andre lavterskeltilbud på skolene.

Home Start familiekontakten har fått 250.000 kroner til å arrangere ferie og aktiviteter for familier i målgruppa. Home Start familiekontakten er et lavterskel familiestøtteprogram, hvor frivillige besøker en fast familie en gang i uka. De frivillige bistår og støtter familien i dagliglivets utfordringer.

Søknadsskjema

Du kan få bistand til å fylle ut søknadsskjemaet av støttetjenestene i kommunen.

Gå til søknadsskjema

Fordelingen av midler

Dette er fordelingen av midler i Indre Østfold kommune, gjennom «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020».

  1. Opplevelser i Indre Østfold – 500.000 kroner
  2. Kirkens bymisjon - 500.000 kroner
  3. Home-start familiekontakten – 250.000 kroner
  4. Trøgstad frivilligsentral – 76.950 kroner
  5. Keramikk-kurs i regi Christiania Ceramic – 84.941 kroner
  6. Inn på tunet Akershus – 118.000 kroner
  7. Drive for life – 180.000 kroner