Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Nye digitale trygghetsalarmer

Nye digitale trygghetsalarmer

Indre Østfold kommune bytter nå ut alle gamle analoge trygghetsalarmer med nye digitale trygghetsalarmer. Dette gjør vi for å bedre driftssikkerheten for tjenesten og fordi den analoge teknologien etter hvert fases ut og nye løsninger må installeres som erstatning.

Utskiftingen er et samarbeid mellom hjelpemiddelavdelingen, e-helse, hjemmetjenesten og legevakten. Monteringen av ny alarm utføres av Assistentpartner. Alle det gjelder vil bli kontaktet av Assistentpartner før monteringen for å avtale tidspunkt, og installatøren vil identifisere seg ved ankomst. Vi sender også ut et informasjonsbrev med utfyllende informasjon før montering. 

Den nye alarmen innebærer at alarmbrukerne ikke lenger behøver fasttelefon (analog linje) for å ha trygghetsalarm. Brukerne kan fremdeles selv velge alarmsender i form av «smykke» rundt halsen eller som klokke på armen, og alarmsenderen fungerer på samme måte som i dag.