Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Les innspillene til kommuneplanen fra næringslivet

Les innspillene til kommuneplanen fra næringslivet

For å kunne lage en god kommuneplan, inviterte Indre Østfold kommune næringslivet til workshop i kommunestyresalen i rådhuset 5. mars.

Kommunen ønsket å finne ut av hva som gir trivsel og hva som er typisk for Indre Østfold kommune. Det var valgt ut fem temaområder kommunen ønsket å høre innspill på: folkehelse og levekår, klima, økonomi, næring og samskaping.

I workshopen møtte næringslivet politikere som var opptatt av deres meninger om kommunen. Under kan du lese alle innspill vi har fått. Innspillene er gjengitt nøyaktig slik de ble skrevet av næringslivsrepresentantene. Indre Østfold kommune har ikke gjort noen vurdering av innspillene.

Innspillene fra næringslivsfrokosten vil bli sendt til politikerne som tar med seg disse i det videre arbeidet med kommuneplanen. De som ikke hadde mulighet til å møte til frokosten, kunne gi innspill digitalt.

Her kan du se innspillene som kom inn fra næringslivet (PDF, 291 kB)

Innspill fra de lokale verkstedene

Vi har tidligere publisert innspillene som kom inn fra innbyggerne via de lokale verkstedene

Du kan se innspillene som kom inn via verkstedene her