Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Aktuelt

Aktuelt

Via kommunens innsynsløsning kan du enkelt søke om betalingsutsettelse og dele opp fakturaen over flere avbetalinger. 

Faktura er i postgangen i disse dager, med forfall 20. april 2020.

Mange tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg selv. Det stemmer ikke. Vi blir alle minnet på at norsk matproduksjon i aller høyeste grad er en samfunnskritisk oppgave.

Kjenner du noen som har et annet morsmål enn norsk? Da kan du tipse dem om denne siden. 

Frivillige organisasjoner kan søke om kultur- og arrangementsstøtte

Nå er vi i en krisesituasjon der dagliglivet endres drastisk. Vi blir tvunget til å tilbringe mye mer tid hjemme hver for oss, og det betyr at de som har det tøft fra før vil få det enda vanskeligere nå. Da er det viktig å vite at det er hjelp å få. Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse.

Fristen for å søke om lokaler til innendørsarrangementer er 15. april.

Indre Østfold kommune har behov for å rekruttere personer med relevant kompetanse innen helse og omsorg. Vi ønsker å rekruttere deg som kan bistå kommunen med å støtte opp om kritiske funksjoner i kommunens tjenesteleveranse, i tilfelle koronasituasjonen skulle tilspisse seg ytterligere.