Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Aktuelt

Aktuelt

Kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020 har ført til noen endringer for deg som som innbygger. Her har vi samlet viktig informasjon i forbindelse med sammenslåingen.

Vi får mange spørsmål fra innbyggere og pårørende knyttet til bruk av munnbind i hjemmesykepleien. Mange lurer på hvorfor vi har innført bruk av munnbind på sykehjem og ikke i hjemmesykepleien. Det er veldig lett å forstå både spørsmålet og bekymringen rundt dette, og vi forsøker her å forklare kort hvorfor det ligger noen ulike vurderinger bak disse spørsmålene.

I disse dager får kommunens kjøretøy nye logoer

Mysen skole er en av ti heldige skoler som er valgt ut av Økologisk Norge til å være med på skolehageprosjektet, i tett samarbeid med Folkenborg museum.

Vi ønsker å komme med en presisering og rettelse vedrørende fakturering av kommunale avgifter.

Nå er våronna i gang i kommunen vår, og med det følger også lukten av husdyrgjødsel. Dette kan være ubehagelig, men husdyrgjødsel har både funksjon som gjødsling og jordforbedring. Spredning av husdyrgjødsel er en del av våronna og dermed svært viktig for matproduksjonen.

Mange tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg selv. Det stemmer ikke. Vi blir alle minnet på at norsk matproduksjon i aller høyeste grad er en samfunnskritisk oppgave.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang her i landet. Det betyr at du skal holde hunden i bånd når du er på tur, enten det er i byen eller i skog og mark.

Indre Østfoldbibliotekene samarbeider med frivilligsentralene om å levere bøker hjem til deg nå mens vi holder stengt. I samråd med kommuneoverlegen har vi utarbeidet rutiner for å utføre dette på en trygg måte.