Konfliktråd

Konfliktrådet har som oppgave å megle i tvister som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. Ordningen er statlig og tilbys over hele landet. Det skal finnes en megler i hver kommune.

Konfliktrådslederen avgjør om saken egner seg for megling. Meglingen foregår på et nøytralt sted.

  • Meglerne er nøytrale
  • Meglerne har taushetsplikt
  • Meglerne informerer om hva som skjer ved megling
  • I meglingen får begge parter anledning til å forklare seg
  • Partene må møte personlig i meglingsmøtet
  • I meglingen kan partene ha med seg en bisitter som ikke er advokat

Kontaktinformasjon

Konfliktrådet i Østfold holder til i Torggt. 6, 1707 Sarpsborg.

Tlf. 69 01 37 70
E-post: ostfold@konfliktraadet.no 

Informasjonsvideo om konfliktrådet