Veivedlikehold

Veivedlikehold

Melde feil

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting.

Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Meld feil

Kommunens oppgaver på kommunale veier kan være:

  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren
  • Gatelys
  • Gatefeiing og renhold
  • Klipping av kantvegetasjon
  • Rensing av gatesluk

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene.