Veibygging

Veibygging

Avkjørsler

Skal du lage ny avkjørsel eller utvide bruken av en eksisterende avkjørsel, må du søke om tillatelse til dette etter veilovens bestemmelser. Søknaden behandles av Indre Østfold kommune.

Søk om avkjørsel fra kommunal vei

Veglova