Brøyting

Brøyting

Hvem har ansvar for hvilke veier?

Indre Østfold kommune har ikke ansvaret for alle veier og gater. Det er derfor lurt at du sjekker dette før du kontakter oss. Vi har kun ansvaret for kommunale veier, gater, en del fortau samt gang- og sykkelveier.

Private veier, borettslags- og velveier samt felles avkjørsler er private ansvar.
Europa-, riks- og fylkesveier er Statens Vegvesens ansvar. Feil og mangler på disse veiene meldes til tlf: 175

Veiavdelingen i kommunen tar gjerne imot meldinger om forhold innenfor kommunens ansvarsområde. For at tilbakemeldingen skal gå så fort og effektivt som mulig, ber vi deg å sjekke hva slags vei det er slik at henvendelsen sendes til rett mottaker.

 Sjekk her om det er en kommunal vei

Husk: Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å få rettet feil.

Brøyting

Veiene skal normalt være gjennombrøytet i løpet av seks-syv timer etter utkalling.

Kommunen prioriterer skoleveier inkludert fortau og bussruter, før parkeringsplasser og boliggater.

Utbrøyting til full bredde, inkludert busslommer, skal utføres umiddelbart etterpå. Høvling og annen snørydding skjer etter behov og perioder med mindre trafikk, som kveld og natt.

Som innbygger håper vi du har forståelse for at:

  • fremkommeligheten i boliggatene kan være vanskelig om natten og om morgenen ved store snøfall
  • snø fra brøyting som havner i din private avkjørsel, må du fjerne selv
  • snø fra brøyting av og til må legges på privat grunn
  • du ikke kan legge snø på offentlig vei eller fortau
  • det normalt ikke strøs på rette, flate veistrekninger
  • du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene
  • parkering/plassering av bil, tilhenger, søppeldunker og annet i veier/gang- og sykkelveier kan være til hinder for brøyting. I disse tilfeller blir ikke disse veiene brøytet/strødd før dette er flyttet.

Ta kontakt med kommunens innbyggertorg ved spørsmål om brøyting og strøing på telefon 69 68 10 00