Vannlekkasje og varsling

Beredskapsvakt

Ved akutt lekkasje, kontakt kommunen i åpningstiden mellom kl. 09.00–15.00 på telefon 69 68 10 00.

Utenom åpningstiden, kontakt teknisk vakt.

Se våre vakttelefoner

Varsel ved vannavstengning eller avvik i vannkvaliteten

Indre Østfold kommune varsler de berørte eiendommene om avvik i vann- og avløpsnettet via tekstmelding eller telefonoppringning, så langt det lar seg gjøre.

  • Du vil bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet
  • Du vil bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser, som kan forårsake at vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften

Kommunen bruker Varsling24, slik at du kan få varsel på telefonen din ved planlagt vannavstengning og andre forhold som krever rask informasjon. 

Registrer deg for å få varsler

Du må selv registrere deg for å få varsler. Forsikre deg om at ditt telefonnummer er registrert på den/de adressene du vil ha varsel om.

Til Varsling24

Hvis telefonen din ikke er registrert på hjemmeadressen din (for eksempel at du har en jobbtelefon), eller du har en annen eiendom enn der du bor som du også vil ha varsel om, kan du registrere det på Varslemeg.no. Det gjelder også driftspersonell i forretningsbygg.

Til Varslemeg.no

Vannlekkasje i bolig

Vannlekkasje i bolig forekommer som oftest i et toalett eller i en vask som drypper. Dette vannet blir registrert i vannmåleren (der det er montert måler) og vil gjøre at du får økt vann- og avløpsgebyr.

Kontakt et rørleggerfirma/entreprenør for å utbedre lekkasjen.

Vannlekkasje på utvendig ledning

Hvis det oppstår en lekkasje slik at vann renner på bakken, må du så snart som mulig kontakte rørlegger-/entreprenørfirma for reparasjon. Vann kan føre til skade på bygning og uteareal.

Utvendige ledninger kan ha lekkasje uten at vannet kommer opp på bakken. Du merker en lekkasje ved at trykket reduseres, spesielt hvis flere kraner åpnes samtidig, eller at det suser i vannrør. 

Kontakt rørlegger-/entreprenørfirma for reparasjon så snart som mulig.

Lekkasjer på kommunalt ledningsnett

Indre Østfold kommune leter kontinuerlig etter lekkasjer på kommunalt ledningsnett. Dette fører til at også mange private lekkasjer oppdages. Vi sender da ut en beskjed til huseierne om at vannlekkasjen må utbedres.

Betaling

All reparasjon av private ledninger betales av eier.