Tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnettet

Eiendommer i tettbygd strøk er stort sett alltid pålagt å være tilknyttet kommunens avløpsnett.

Se prisoversikt i avgiftsheftet

Søk om tilknytning

Tilknytning til offentlig vann og avløp er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Sammen med søknaden skal det legges ved skjema for sanitærabonnement og skisse over tiltaket. 

Søk om sanitærabonnement i Entreprenørportalen

Både privatpersoner og utførende entreprenør må  følge KS standard abonnementsvilkår for vann og avløp. 

Se KS standard abonnementsvilkår

Se tekniske bestemmelser

Nytt abonnement

Alle som søker om tilknytning til det kommunale vann- og/eller avløpsnettet, må i tillegg søke om sanitærabonnement.

Søk om sanitærabonnement via Entreprenørportalen 

Direktoratet for Byggkvalitet

Når søknadene er godkjent, knyttes nye abonnenter til det kommunale ledningsnettet. Vannmåler må installeres før anlegget tas i bruk.

Les om vannmåler og avlesning her

Se priser i avgiftsheftet

Abonnementsvilkår

Både privatpersoner og utførende entreprenør må følge standard abonnementsvilkår for vann og avløp. 

Last ned administrative bestemmelser

Bestill tekniske bestemmelser