Levering av avfall fra ideelle organisasjoner

Levering av avfall fra ideelle organisasjoner

Samfunnsutvalget vedtok i møte 11. mars 2021 (sak 024/21) fritak for levering av avfall fra ideelle organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Vedtaket er som følger:

  • Indre Østfold kommune vedtar å innføre fritak, etter godkjent søknad, for levering av avfall fra ideelle organisasjoner i kommunen som er registrert i Frivillighetsregisteret, begrenset oppad til 500 kg pr. år for den enkelte organisasjon
  • Administrasjonen har utarbeidet prosedyre (PDF, 86 kB) og søknadsskjema (se under)

Se saksfremlegg med vedtak (PDF, 197 kB)

Søknadsskjema

Her finner du elektronisk søknadsskjema

Eventuelt kan du ta kontakt med oss på e-post: kommunaleavgifter@io.kommune.no