Høydebasseng Trippestad

Prosjektnavn: Høydebasseng Trippestad

Prosjektering - Klikk for stort bilde

Kort fortalt

Mattilsynet har påpekt at det er behov for å øke leveringssikkerheten for drikkevann, slik at det til enhver tid kan leveres tilstrekkelig mengder trygt drikkevann til hele kommunen. Med god leveringssikkerhet mener man at en svikt i dagens hovedvannsforsyning eller svikt i et annet viktig element i vannforsyningen, ikke skal kunne slå ut store deler av vannforsyningen i hele eller deler kommunen. Derfor er det behov for å øke kapasiteten på høydebassengen på Trippestad.