Endringer fra gamle kommuner til ny kommune

Her har vi listet opp noen av de største endringene i forhold til de tidligere kommunene når det gjelder kommunale eiendomsgebyrer.

Askim

  • Todelt system for innbetaling av vann- og avløpsgebyrer: Fast del (abonnementsgebyr) og variabel del etter avlest vannmåler eller etter bruksareal x 1,2
  • Variabel del for eiendommer uten installert vannmåler beregnes slik: Matrikkelført bruksareal (BRA) ganges med faktor 1,2 = forbruk i m³
  • Abonnement for vann og avløp på nærings-, landbruks- og kombinerte eiendommer (som består av både bolig- og næringsbygg) deles inn i kategorier etter forbruk

Spydeberg

  • Tømming av slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg fakturers sammen med øvrige kommunale avgifter og fordeles på terminene
  • Todelt system for innbetaling av vann- og avløpsgebyrer: Fast del (abonnementsgebyr) og variabel del etter avlest vannmåler
  • Abonnement for vann og avløp på nærings-, landbruks- og kombinerte eiendommer (som består av både bolig- og næringsbygg) deles inn i kategorier etter forbruk

Trøgstad

  • Vann- og avløpsforbruket faktureres forskuddsvis (à konto) på hver av terminene ut i fra fjorårets forbruk
  • Abonnement for vann og avløp på nærings-, landbruks- og kombinerte eiendommer (som består av både bolig- og næringsbygg) deles inn i kategorier etter forbruk

Eidsberg

  • Abonnement for vann og avløp på nærings-, landbruks- og kombinerte eiendommer (som består av både bolig- og næringsbygg) deles inn i kategorier etter forbruk

Hobøl

  • Abonnement for vann og avløp på nærings-, landbruks- og kombinerte eiendommer (som består av både bolig- og næringsbygg) deles inn i kategorier etter forbruk