Permisjon fra undervisning

Kommunen kan, etter søknad, gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker.

Permisjon etter denne bestemmelsen er ingen rettighet, og kommunen har derfor ikke plikt til å innvilge permisjon. Kommunen kan ha egne retningslinjer for når det kan gis permisjon og når det ikke gis permisjon. 

Ønsker du å søke om permisjon fra undervisning?

Søk i god tid! Skolen må rekke å behandle søknaden før den planlagte permisjonen. 

Gå til søknadsskjema om permisjon fra undervisning