Fratrekk og fravær på vitnemål

Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer.

Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager. Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd. 

For inntil ti skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke føres på vitnemålet:

  • Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
  • Innvilget permisjon gitt etter opplæringslova § 2-11

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemålet