Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn.

SFO skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal minst inneholde eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider og bemanning og ledelse.

Kommunen skal ha SFO når skoleåret pågår, mens det er frivillig for kommunene til å tilby SFO i feriene. I Indre Østfold kommune er det vedtatt at SFO skal være stengt de to midterste ukene i juli. 

SFO kan samlokaliseres i skolens ferier og fridager. Dette betyr at to eller flere skolefritidsordninger kan samarbeide om å tilby et heldagstilbud på en av skolene de tilhører. SFO kan også samlokaliseres med nærliggende kommunale barnehager. I skolens sommerferie kan det kun samlokaliseres fram til nytt SFO-år starter opp.

Nytt SFO-år starter opp mandagen i den uken 1. august faller på en ukedag. Skolestartere kan ikke starte i SFO før nytt SFO-år starter opp. 

Her finner du SFO-sidene våre