Skoleruta 2024/2025

Planleggingsdagene er ikke bestemt ennå. Vi legger dem inn i oversikten under når de er klare.

August 2024:

 • 14. august – Planleggingsdag. Skole og SFO stengt.
 • 15. august – Planleggingsdag. Skole og SFO stengt.
 • 16. august – Planleggingsdag. Skole og SFO stengt.
 • 19. august – første skoledag

September/oktober:

 • 30. september til 4. oktober – høstferie (uke 40)

November:

 • 15. november – Planleggingsdag. Skole og SFO stengt.

Desember:

 • 20. desember – siste skoledag før jul

Januar 2025:

 • 2. januar – Planleggingsdag. Skole og SFO stengt.
 • 3. januar – første skoledag etter jul

Februar:

 • 17. februar til 21. februar – vinterferie (uke 8)

April:

 • 14. april til 22. april – påskeferie

Mai:

 • 1. mai – arbeidernes dag og offentlig høytidsdag
 • 17. mai – grunnlovsdag
 • 29. mai – Kristi himmelfartsdag

Juni:

 • 9. juni – 2. pinsedag
 • 20. juni – siste skoledag

Total antall skoledager per år: 190